Velkommen til Severe and ChRonic Atopic dermatitis Treatment CoHort (SCRATCH).

SCRATCH er en database over atopisk eksem-patienter i systemisk behandling og indeholder en række spørgeskemaer til læge og patient omkring symptomer, behandling, livskvalitet mm. Spørgeskemaerne udfyldes hver gang patienten ses – har man en patient inde meget ofte (fx hver uge), anbefaler vi at man besvarer spørgeskemaerne i hvert fald hver 3. måned.

Ved spørgsmål af teknisk karakter, kontakt Zitelab Support tlf.+45 53 51 25 06

Ved øvrige spørgsmål, kontakt læge, ph.d.-studerende Ida Vittrup Nielsen, tlf.+4538672781